12. ročník festivalu úspěchů
metody LEADER na českém venkově

LEADERfest 2022

Festival se uskuteční ve dnech 21.-22.září 2022 v Jihomoravském kraji v obci Čejkovice. Program nabídne prostor k výměně zkušeností a přátelským setkáním nás, co na venkově žijeme, pracujeme a podporujeme jeho rozvoj. LEADERfest 2022 pořádá Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. ve spolupráci s Národní sítí MAS ČR.

Datum konání
21. - 22. 9. 2022
Místo konání
Čejkovice
money-wallet-open
Konferenční poplatek
1 500 Kč

Program

Středa 21. 9. 2022

Kulturní dům Zemědělská, a. s.

09:00 – 18:00 Registrace účastníků (Kulturní dům Zemědělská, a. s.)
10:00 – 12:00 Setkání pracovních skupin a platforem NS MAS
12:00 – 13:00 Oběd
13:10 – 14:15 Zahájení, Krizové řízení po živelné pohromě aneb zkušenosti s tornádem
14:15 – 14:45 Aktuální informace k přípravě CLLD v PO 2021-2027
15:00 – 23:00 Dobrovolný doprovodný program v Čejkovicích
15:00 – 18:00 Exkurze: Domek T. G. Masaryka, Templářské sklepy, Templářská tvrz (zámek), Sonnentor, Komentovaná procházka Občanská vybavenost v Čejkovicích.
18:00 – 23:00 Putování po čejkovských vinařstvích
Večeře individuální

Čtvrtek 22. 9. 2022

08:30 – 09:45 Snídaně pro ty, kteří nemají snídani součástí ubytování (Kulturní dům Zemědělská, a. s.)
10:00 – 11:30 1. blok workshopů (různá místa v Čejkovicích)
10:00 – 14:00 Exkurze zahraničních účastníků (s obědem) po projektech jihomoravských MAS
11:30 – 13:00 Oběd (Kulturní dům)
13:00 – 14:30 2. blok workshopů (různá místa v Čejkovicích)
13:00 – 16:00 Konzultace se zástupci řídících orgánů jednotlivých operačních programů (Kulturní dům)
15:00 – 15:40 Zdravice a představení zahraničích MAS
15:40 – 16:00 Prezentace Galileo Corporation s.r.o.
16:00 – 17:30 Zdravice a panelová diskuze pozvaných hostů
19:00 Společenský večer v Kulturním domě

místo konání

Čejkovice

Jihomoravská obec Čejkovice je samozřejmě proslulá spoustou půvabných vinných sklepů, dobrého vína a krásných sklepů, je to ale také obec spojená s historií, dochovaly se zde památky na řád templářských rytířů – templářská tvrz včetně obřího středověkého sklepení. S obcí je spojena část života československého prezidenta T.G. Masaryka, který zde jako malý chodil do školy a poznával svět. V září se Čejkovice stanou hostitelským místem tradičního setkání zástupců místních akčních skupin a dalších významných aktérů rozvoje venkova z České republiky a dalších evropských zemí, kteří pracují metodou LEADER.

Více o obci

Bezpečný venkov

Vyměňujeme si zkušenosti, zda a jak se připravit na řešení krizových situací, případně katastrof.

Podnikavý venkov

Podporujeme rozvoj řemesel a venkovského podnikání. Podporujeme zavedení regionálních značek. Pomáháme malým a středním podnikům.

Zelený venkov

Společně přemýšlíme, jak pečovat o krajinu, nakládat s vodou a dalšími přírodními zdroji

Soběstačný venkov

Hledáme společnou cestu, jak využívat obnovitelné zdroje, jak společně směřovat k energetické soběstačnosti

Mapa Čejkovice

Kulturní dům Zemědělská, a. s.
Hlavní parkoviště
Exkurze
Obecní úřad
Putování po čejkovských vinařstvích
Zastávka kyvadlové dopravy KONIBUS
Restaurace a bary

Ubytování v Čejkovicích a okolí

Ubytování, exkurze, večeři 21.9. a Putování po čejkovských vinařstvích si hradí každý účastník sám.

V záložce „Ubytování“ si vyberte vhodné ubytování. Pokud je to možné, využijte celou kapacitu pokoje, abychom předešli vyčerpání ubytovacích kapacit.

Ubytovací kapacity jsou pro účastníky rezervovány pod heslem „LEADERfest“

Seznam ubytovatelů ke stažení

Prezentace z LEADERfestu

Prezentace z prvního i  druhého dne akce (z workshopů) naleznete na stránce nsmascr.cz.

Prezentace na nsmascr.cz

Registrace

Co je potřeba udělat a vědět před registrací?

1) Zajistit si ubytování (aby každý účastník věděl, zda bude požadovat 22.9. snídani)
Seznam ubytovatelů
(Využívejte prosím vždy plnou kapacitu pokoje!)

2) Vybrat si doprovodný program 21.9. 2022
Stáhnout přehled exkurzí

3) Vybrat si workshop
Stáhnout přehled workshopů

Kontakty

Předseda Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s.
Josef Smetana
Kontaktní osoba pro LEADERfest
Blanka Přidalová
Analytik NS MAS ČR
Jan Libosvár

Partneři