REGISTRACE

Časový harmonogram LeaderFESTu najdete v sekci PROGRAM.

Informace o exkurzích najdetev sekci EXKURZE.

Mapu s umístěním jednotlivých částí programu najdete v sekci KONTAKT.