Program LeaderFest 2019 - Žatec

středa 22.5.2019

Metoda LEADER včera 

 • středa 22.5.2019 od 13:00-16:30 - Stará papírna - Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec, Volyňských Čechů 733, Žatec

čtvrtek 23.5.2019

Slavnostní zahájení a úvodní příspěvky

 • čtvrtek 23.5.2019 od 10:00, Městské divadlo Žatec - Dvořákova 27, Žatec
 • 10:00 – Zahájení festivalu – Eva Hamplová, předsedkyně KS MAS Ústeckého kraje
 • 10:05 – přivítání účastníků - Zdeňka Hamousová, starostka města Žatec
 • 10:10 – přivítání účastníků - Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje (bude potvrzeno)
 • 10:15 – přivítání účastníků – Jiří Krist, předseda NS MAS
 • 10:30 – Budoucnost rozvoje venkova dle ENRD, Veronika Korčeková, analytička ENRD, Brusel
 • 10:50 – Role Ústeckého kraje v podoře rozvoje komunit,  Eva Hamplová, předsedkyně KS MAS Ústeckého kraje
 • 11:00 – Chytrý venkov a inovační brokering: trendy v činnosti a roli MAS, Milan Oliva&Marek Hartych, PS chytrý venkov NS MAS

Odborný program 1. část

  Skupina I. (Městské divadlo Žatec - Dvořákova 27, Žatec) Skupina II. (Stará papírna - Volyňských čechů 733, Žatec) Skupina III. (Galerie sladovna - Masarykova 356, Žatec)
14:00-14:15 Krámek s DOBROtami - jak vyhledat a nastartovat komunitně úspěšný sociální podnik (MAS Pohůří Železných hor), Jaromíra Valehrachová Jak na úspěšné prostupné zaměstnávání v době nízké nezaměstnanosti (MAS Poličsko), Petra Martinů Venkovský dům Plzeňského kraje: Podpora místních výrobců na západě Čech (KS Plzeňských MAS), Jan D. Florian, Václav Kubernát
14:15-14:30 MAS a podpora místní filantropie (MAS Kyjovské slovácko v pohybu), Hana Horňáková Iniciace a využití podnikatelské kavárna v MAS (MAS Český sever), Eva Hamplová Oprava kulturních památek ve spolupráci s anglickou nadací (MAS Labské skály), Jiřina Bischoffiová
14:30-14:45 Sdílený zahraniční učitel angličtiny pro děti i učitele (MAS Horní Pomoraví), Anna Bartošová, Cameron Michael Ramsey Funkční budování sítí napříč sektory (MAS Sokolovsko), Markéta Hendrichová Rozjezd pojízdné prodejny pro malé obce v MAS (MAS Vodňanská ryba), Alena Cepáková
14:45-15:00 Sdílená učebna informatiky a robotiky - spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru (MAS Královedvorsko), Lenka Křížová ERASMUS+ jako nástroj vzdělávání a motivace starostů v MAS (MAS Nepomucko), Adéla Mašková Manuál pro starosty v MAS ke klimatické změně (PS Enviro NS MAS), Marek Hartrych
15:00-15:15 Podpora pečujících a seniorů na venkově (MAS Hříběcí hory), Eva Lízalová Nová energie pro venkov: MAS jako realizátor územní energetické koncepce (MAS Opavsko), Jiří Krist Nejzajímavější projekty ze severní Moravy a Slezska (KS Mas Moravskoslezského kraje), Lukáš Volný
15:15-15:30 diskuse diskuse diskuse

Odborný program 2. část

  Skupina I. (Městské divadlo Žatec - Dvořákova 27, Žatec) Skupina II. (Stará papírna - Volyňských čechů 733, Žatec) Skupina III. (Galerie sladovna - Masarykova 356, Žatec) Skupina IV. (Dům u svatého Jakuba - Jakubská 661, Žatec)
16:00-16:15 Krámek s DOBROtami - jak vyhledat a nastartovat komunitně úspěšný sociální podnik (MAS Pohůří Železných hor), Jaromíra Valehrachová Jak na úspěšné prostupné zaměstnávání v době nízké nezaměstnanosti (MAS Poličsko), Petra Martinů Venkovský dům Plzeňského kraje: Podpora místních výrobců na západě Čech (KS Plzeňských MAS), Jan D. Florian, Václav Kubernát

Mezinárodní spolupráce

EHSV, Roman Haken 

16:15-16:30 MAS a podpora místní filantropie (MAS Kyjovské slovácko v pohybu), Hana Horňáková Iniciace a využití podnikatelské kavárna v MAS (MAS Český sever), Eva Hamplová Oprava kulturních památek ve spolupráci s anglickou nadací (MAS Labské skály), Jiřina Bischoffiová  
16:30-16:45 Sdílený zahraniční učitel angličtiny pro děti i učitele (MAS Horní Pomoraví), Anna Bartošová, Cameron Michael Ramsey Funkční budování sítí napříč sektory (MAS Sokolovsko), Markéta Hendrichová Rozjezd pojízdné prodejny pro malé obce v MAS (MAS Vodňanská ryba), Alena Cepáková  
16:45-17:00 Sdílená učebna informatiky a robotiky - spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru (MAS Královedvorsko), Lenka Křížová ERASMUS+ jako nástroj vzdělávání a motivace starostů v MAS (MAS Nepomucko), Adéla Mašková Manuál pro starosty v MAS ke klimatické změně (PS Enviro NS MAS), Marek Hartrych
17:00-17:15 Podpora pečujících a seniorů na venkově (MAS Hříběcí hory), Eva Lízalová Nová energie pro venkov: MAS jako realizátor územní energetické koncepce (MAS Opavsko), Jiří Krist Nejzajímavější projekty ze severní Moravy a Slezska (KS Mas Moravskoslezského kraje), Lukáš Volný
17:15-17:30 diskuse diskuse diskuse

Panelové diskuse Skupina II. a Skupina II. jsou financovány Celostátní sítí pro venkov.

Celostátání síť pro venkov

Společenský večer 

pátek 24.5.2019

trhy v žatciFarmářský a regionální trh.

 • pátek 24.5.2019 od 08:00-12:00

Exkurze v okolí Žatce (společná autobusová doprava)

 • pátek 24.5.2019, čas a místo odjezdu bude upřesněno
 • Exkurze I – DYCKY MOST! – Po projektech PRV, Uhelné Safari, drobné pohoštění v restauraci Severka
 • Exkurze II – MAS Vladař & Valeč – Projekty PRV ve Valči a okolí – realizace prostřednictvím SPL MAS Vladař a individuální PRV, Valeč – Barokní městečko, zámek Krásný Dvůr
 • Exkurze III – Nechranická přehrada, Vinařství v Březně (projekty PRV, exkurze do vinařství), Severočeské doly – Březenský drak
 • Exkurze IV – Chmel & Pivo – Řemeslný pivovar PioneerBeer, Žatecký pivovar, Chmelařské družstvo, Výzkumný ústav chmelařský – Stekník
 • Náklady na dopravu a občerstvení jsou hrazené ze strany Celostátní sítě pro venkov! Účast na exkurzích je zdarma, kapacita omezena - je třeba se registrovat!

 

Ještě nejste registrovaní?

Budeme rádi, pokud na akci zavítáte a podělíte se s ostatními účastníky o své zkušenosti při aplikaci metody LEADER ve Vašem území.

Registrovat se