EXKURZE


Málkova čokoládovna - KAPACITA NAPLNĚNA

 • Úterý 22. 5. 2018 18:00 - pouze pro přijíždějící v úterý 22. 5. 2018
 • Středa 23. 5. 2018 16:40 - pouze pro přijíždějící ve středu 23. 5. 2018
 • Místo srazu: Málkova čokoládovna, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (viz vrstva "Exkurze" v mapě v sekci KONTAKT) 

Rožnovský pivovar na přelomu 19. století nevoněl jen pivem, ale i čokoládou. Paní Málková, rozená hraběnka Anna Kammel von Hardegger, byla vyhlášenou cukrářkou a pro svého manžela, sládka a majitele Rožnovského pivovaru, připravovala jen to nejlepší. Její přístup na habsburský dvůr jí navíc přinášel spoustu inspirace. Její dochované deníky a recepty, které rodina střeží jako oko v hlavě více než 100 let, nám byly a jsou úžasným zdrojem informací.

Více o Málkově čokoládovně.

Rožnovský pivovar - KAPACITA NAPLNĚNA

Společně s Málkovou čokoládovnou

 • Úterý 22. 5. 2018 18:00 - pouze pro přijíždějící v úterý 22. 5. 2018
 • Středa 23. 5. 2018 16:40 - pouze pro přijíždějící ve středu 23. 5. 2018
 • Místo srazu: Málkova čokoládovna, Pivovarská 6, 756 56 Rožnov pod Radhoštěm (viz vrstva "Exkurze" v mapě v sekci KONTAKT)  

Více o Rožnovském pivovaru.


Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum je nejstarším a největším svého druhu ve střední Evropě. Vzniklo v roce 1925. Je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Valašská dědina a Mlýnská dolina). Dvě posledně jmenované části tvoří živé muzeum. Technické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, obyvatelé chovají drůbež a dobytek.

Můžete si vybrat z exkurzí do třech částí Valašského muzea v přírodě - Dřevěného městečka, Mlýnské doliny nebo Valašské dědiny, která je spojená s výstupem na Jurkovičovu rozhlednu.

Více o Valašském muzeu v přírodě.


Dřevěné městečko

 • Termín: středa 23. 5. 2018 16:40
 • Místo srazu: Hlavní pokladna VMP, Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm (viz vrstva "Exkurze" v mapě v sekci KONTAKT)
 • Individuální prohlídka

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě, jakož i nejstarším muzeem v přírodě v celé střední Evropě. Areál byl otevřen v roce 1925 a postupně doplňován o další stavby. Dřevěné městečko prezentuje způsob života na malém městě v období od poloviny devatenáctého století až po první čtvrtinu století dvacátého.

Více o Dřevěném městečku.


Mlýnská dolina

 • Termín: středa 23. 5. 2018 16:40
 • Místo srazu: Hlavní pokladna VMP, Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm (viz vrstva "Exkurze" v mapě v sekci KONTAKT)
 • Skupinová prohlídka s průvodcem včetně výkladu (rozdělení do skupin proběhne na místě srazu)

The Mill Valley with English interpretation

 • Date and time: Wednesday 23. 5. 2018 16:40
 • Meeting point: Ticket office of Wallachian Open Air Museum, Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm (see layer "Exkurze" in the map in KONTAKT page)
 • Guided group tour (groups will be formed at the meeting point)

Mlýnska dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Jsou v ní sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon.

Umístění valchy, mlýna a pily je téměř přesnou rekonstrukcí situace, která ještě v první polovině 19. století existovala ve Velkých Karlovicích - údolí Podťaté. Lisovna oleje je původní stavbou ze 17. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou. V objektu vozovny z Ostravice je instalována expozice "Dopravní prostředky na Valašsku". Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel.

V letech 2008 - 2009 byl areál rozšířen o nové objekty - obytný dům z Trojanovic, kovárnu z Horní Lidče a stodolu z Velkých Karlovic - Podťatého. Hamerní část Mlýnské doliny doplnila také roubená zvonice z Dolní Bečvy, která původně stála v areálu Dřevěného městečka.

Více o Mlýnské dolině.


Valašská dědina

 • Termín: středa 23. 5. 2018 16:40 (společně s Jurkovičovou rozhlednou)
 • Místo srazu: Hlavní pokladna VMP, Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm (viz vrstva "Exkurze" v mapě v sekci KONTAKT)
 • Prohlídka Valašské dědiny bez Jurkovičovy rozhledny individuálně
 • Prohlídka včetně Jurkovičovy rozhledny ve skupinách bez výkladu (rozdělení do skupin proběhne na místě srazu)

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.

První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

Více o Valašské dědině.

Jurkovičova rozhledna

 • Termín: středa 23. 5. 2018 16:40 (společně s Valašskou dědinou)
 • Místo srazu: Hlavní pokladna VMP, Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm (viz vrstva "Doprovodný program" v mapě v sekci KONTAKT)
 • Prohlídka Valašské dědiny včetně Jurkovičovy rozhledny ve skupinách bez výkladu (rozdělení do skupin proběhne na místě srazu) 

Jednou z nových dominant dříve lázeňského města Rožnov pod Radhoštěm je od roku 2012 Jurkovičova rozhledna. Své jméno dostala podle slovenského architekta Dušana Sámo Jurkoviče, byla postavena podle jeho původních více než sto let starých nákresů.

Více o Jurkovičově rozhledně.


Pustevny - KAPACITA NAPLNĚNA

 • Termín: středa 23. 5. 2018 16:40
 • Místo srazu: u Společenského domu (viz vrstva "Exkurze" v mapě v sekci KONTAKT)
 • Odjezd autobusem na Pustevny
 • Exkurze s průvodcem včetně výkladu
 • Návrat do Rožnova v cca 18:30 ke Společenskému domu
 • V případě, že budete mít zavazadla uschovaná v šatně společenského domu, vyzvedněte si je z úschovy před odjezdem a vezměte si je sebou do autobusu. Větší zavazadla bude možné uložit do nákladového prostoru.


Atraktivní horské turistické centrum na místě bývalých pousteven z 18. století.

V roce 1899 byly zpřístupněny útulny Libušín a Maměnka projektované architektem Dušanem Jurkovičem ve slohu tzv. lidové secese. Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Mikuláš Aleš. Podle Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy a boha Radegasta vymaloval interiéry Libušína akad. malíř Karel Štapfer. Architektonické prvky exteriérů použil Jurkovič z lidových staveb řady valašských, ale i kysuckých vesnic. Budova Libušín v roce 2014 vyhořela a v současné době probíhá rekonstrukce.

Více o Pustevnách.